Có 1 kết quả:

róng áo xiè

1/1

róng áo xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mitten crab (Eriocheir sinensis)