Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 12
Bộ: mì 糸 (+6 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: フフ丶丶丶丶フフ丶丨ノ丶
Thương Hiệt: VFVIF (女火女戈火)
Unicode: U+7D72
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ti, ty
Âm Nôm: ti, , tưa, ty
Âm Nhật (onyomi): シ (shi)
Âm Nhật (kunyomi): いと (ito)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: si1

Tự hình 5

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

sợi tơ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tơ (tằm nhả ra).
2. (Danh) Chỉ chung đồ dệt bằng tơ.
3. (Danh) Phàm thứ gì nhỏ mà hình như đan sợi đều gọi là “ti”. ◎Như: “thù ti” 蛛絲 mạng nhện, “vũ ti” 雨絲 mưa dây.
4. (Danh) Một trong “bát âm” 八音: “kim, thạch, thổ, cách, ti, mộc, bào, trúc” 金, 石, 土, 革, 絲, 木, 匏, 竹. Phiếm chỉ nhạc khí dùng dây.
5. (Danh) Số lượng cực nhỏ. ◎Như: “nhất ti bất cẩu” 一絲不苟 cẩn thận từng li từng tí, “nhất ti vi tiếu” 一絲微笑 mỉm cười rất nhẹ.
6. (Danh) Lượng từ: một phần mười vạn. Mười “ti” 絲 là một “hào” 毫.
7. (Tính) Làm bằng tơ. ◎Như: “ti cân” 絲巾 khăn tơ, “ti miên” 絲綿 bông tơ.
8. (Tính) Rất nhỏ, rất ít. ◎Như: “ti hào” 絲毫 tơ hào, một li một tí.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tơ:

Từ điển Trung-Anh

(1) silk
(2) thread
(3) trace
(4) (cuisine) shreds or julienne strips
(5) CL:條|条[tiao2]
(6) classifier: a thread (of cloud, smoke etc), a bit, an iota, a hint (of sth) etc

Từ ghép 134

Àì gé ní sī · Shǐ mò tè lái 艾格尼絲史沫特萊Àì lì sī 愛莉絲Àì lì sī 愛麗絲Àì lì sī Màn yóu Qí jìng Jì 愛麗絲漫遊奇境記Àì lì sī Quán 愛麗絲泉bá sī 拔絲bǎo xiǎn sī 保險絲bào sī qì 刨絲器Bèi yà tè lì kè sī 貝婭特麗克絲Bì áng sī 碧昂絲bìng lái rú shān dǎo , bìng qù rú chōu sī 病來如山倒,病去如抽絲cán sī 蠶絲chán sī mǎ nǎo 纏絲瑪瑙Cháng dé sī xián 常德絲弦chǎng sī 廠絲chī luó sī 吃螺絲chōu sī 抽絲chōu sī bāo jiǎn 抽絲剝繭cì gāng sī 刺鋼絲cì sī bāo 刺絲胞cì sī bāo dòng wù 刺絲胞動物cì sī náng 刺絲囊dēng sī 燈絲diǎo sī 屌絲duǎn zuǐ jīn sī yàn 短嘴金絲燕fà sī 髮絲fǎng sī 紡絲fěn sī 粉絲gān biān tǔ dòu sī 乾煸土豆絲gāng sī 鋼絲gāng sī jù 鋼絲鋸gāng sī shéng 鋼絲繩Gē shì jīn sī yàn 戈氏金絲燕hàn sī 焊絲hú lú sī 葫蘆絲huā sī 花絲jīn é sī què 金額絲雀jīn sī hóu 金絲猴jīn sī què 金絲雀jīn sī yàn 金絲燕jīng sī cǎi sè xiǎn huā 經絲彩色顯花jūn sī 菌絲kè sī 刻絲kè sī 緙絲kè sī qián zi 克絲鉗子lā sī mó 拉絲模lěi sī 蕾絲lěi sī biān 蕾絲邊lěi sī huā biān 蕾絲花邊lěng sī sī 冷絲絲luó sī 螺絲luó sī dāo 螺絲刀luó sī dīng 螺絲釘luó sī fěn 螺絲粉luó sī mào 螺絲帽luó sī mǔ 螺絲母luó sī qǐ zi 螺絲起子luó sī zuàn 螺絲鑽mó sī 摩絲mù sī 慕絲ǒu duàn sī lián 藕斷絲連pán wěi sī chóng 蟠尾絲蟲pán wěi sī chóng zhèng 蟠尾絲蟲症pēn sī tóu 噴絲頭qiān sī wàn lǚ 千絲萬縷qiē chéng sī 切成絲qīng sī 青絲rén zào sī 人造絲ròu sī 肉絲shēng jiāng sī 生薑絲shēng sī 生絲shí zì sī 十字絲shú sī 熟絲shuǐ sī 水絲sī ān suān 絲氨酸sī bó 絲柏sī chóu 絲綢sī chóu zhī wù 絲綢織物sī dài 絲帶sī guā 絲瓜sī guāng liáng niǎo 絲光椋鳥sī háo 絲毫sī háo bù chā 絲毫不差sī jīn 絲巾sī lǚ 絲縷sī mián 絲綿sī pán chóng 絲盤蟲sī róng 絲絨sī sī xiǎo yǔ 絲絲小雨sī tāo 絲絛sī wà 絲襪sī wǎng 絲網sī xiàn 絲線sī yǔ 絲雨sī zhī pǐn 絲織品sī zhī wù 絲織物sī zhú 絲竹sī zhuàng 絲狀sī zhuàng wù 絲狀物sī zú 絲足suān là tǔ dòu sī 酸辣土豆絲tiě gǎn fěn sī 鐵桿粉絲tiě sī 鐵絲tiě sī wǎng 鐵絲網tǔ dòu sī 土豆絲tǔ sī zì fù 吐絲自縛tù sī 菟絲tù sī zǐ 菟絲子wēi sī 微絲wēi sī xuè guǎn 微絲血管wén sī 紋絲wén sī bù dòng 紋絲不動wú sī fēn liè 無絲分裂xián sī sī 鹹絲絲xián sī sīr 鹹絲絲兒xuè sī 血絲yán sī hé fèng 嚴絲合縫yē sī 椰絲yī sī bù gǒu 一絲不苟yī sī bù guà 一絲不掛yī sī yī háo 一絲一毫yín sī juǎn 銀絲捲yín sī zú 銀絲族yóu sī 游絲yǒu sī fēn liè 有絲分裂yú xiāng ròu sī 魚香肉絲yǔ sī 雨絲zhè sī 柘絲zhēn sī 真絲zhóu sī 軸絲zhū sī 蛛絲zhū sī mǎ jì 蛛絲馬跡zhú sī jī 竹絲雞zǒu gāng sī 走鋼絲