Có 1 kết quả:

sī guāng liáng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-billed starling (Spodiopsar sericeus)