Có 1 kết quả:

sī dài

1/1

sī dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ribbon