Có 1 kết quả:

sī zhuàng wù ㄙ ㄓㄨㄤˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

filament