Có 1 kết quả:

sī zhuàng wù

1/1

sī zhuàng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

filament