Có 1 kết quả:

sī pán chóng

1/1

sī pán chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Trichoplax adhaerens (biology)