Có 1 kết quả:

sī sī xiǎo yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fine drizzle