Có 1 kết quả:

sī lǚ

1/1

sī lǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silk thread

Một số bài thơ có sử dụng