Có 1 kết quả:

sī zhī pǐn

1/1

sī zhī pǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

item made from woven silk or rayon