Có 1 kết quả:

sī zhī wù ㄙ ㄓ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

woven silk fabric