Có 1 kết quả:

sī wà

1/1

sī wà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stockings
(2) pantyhose