Có 2 kết quả:

Jiàngjiàng

1/2

Jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

capital of the Jin State during the Spring and Autumn Period (770-475 BC)

Từ ghép 1

jiàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

màu đỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Màu đỏ thẫm.
2. (Danh) Một loại đồ dệt.
3. (Danh) Tên nước, nay ở vào tỉnh Sơn Tây.
4. (Tính) Đỏ thẫm. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Nhất điểm anh đào khải giáng thần” 一點櫻桃啟絳脣 (Đệ bát hồi) Một nụ anh đào hé môi đỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(Màu) đỏ thẫm.

Từ điển Trung-Anh

purple-red

Từ ghép 3