Có 1 kết quả:

suí jìng zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

appeasement