Có 1 kết quả:

jīng táng

1/1

jīng táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scripture hall (Buddhism)