Có 1 kết quả:

jīng fān

1/1

jīng fān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tibetan prayer flag