Có 1 kết quả:

jīng jí

1/1

jīng jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

religious text

Một số bài thơ có sử dụng