Có 1 kết quả:

zōng hé xìng

1/1

zōng hé xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

synthesis