Có 1 kết quả:

zōng hé fǎ

1/1

zōng hé fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) synthesis
(2) synthetic reasoning