Có 1 kết quả:

zōng hé guǎn

1/1

zōng hé guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

complex (group of buildings)