Có 1 kết quả:

lǜ hóu fēng hǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green bee-eater (Merops orientalis)