Có 1 kết quả:

lǜ zuǐ dì juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green-billed malkoha (Phaenicophaeus tristis)