Có 1 kết quả:

lǜ kuān zuǐ dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green cochoa (Cochoa viridis)