Có 1 kết quả:

lǜ mào zi

1/1

lǜ mào zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cuckold