Có 1 kết quả:

lǜ mǎ nǎo

1/1

lǜ mǎ nǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chrysoprase (mineral)