Có 1 kết quả:

lǜ fán

1/1

lǜ fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O)