Có 1 kết quả:

lǜ chì yā

1/1

lǜ chì yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian teal (Anas crecca)