Có 1 kết quả:

lǜ huā yē cài

1/1

Từ điển Trung-Anh

broccoli