Có 1 kết quả:

lǜ huā cài

1/1

lǜ huā cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

broccoli