Có 1 kết quả:

lǜ cài huā

1/1

lǜ cài huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

broccoli