Có 1 kết quả:

lǜ dòu tū ㄉㄡˋ ㄊㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 綠豆椪|绿豆椪[lu:4 dou4 peng4]