Có 1 kết quả:

lǜ tóu yā

1/1

lǜ tóu yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) mallard (Anas platyrhynchos)