Có 1 kết quả:

Qí jiāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qijiang suburban county in Chongqing municipality, formerly in Sichuan