Có 1 kết quả:

wéi tā mìng ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vitamin (loanword)