Có 1 kết quả:

wéi tā mìng

1/1

wéi tā mìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vitamin (loanword)