Có 1 kết quả:

Wéi wú ěr zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Uighur (Uyghur) ethnic group of Xinjiang