Có 1 kết quả:

wéi ní lún

1/1

wéi ní lún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 維綸|维纶[wei2 lun2]