Có 1 kết quả:

Wéi sà

1/1

Wéi sà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Visa (credit card)