Có 1 kết quả:

wǎng
Âm Pinyin: wǎng
Tổng nét: 14
Bộ: mì 糸 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: フフ丶丶丶丶丨フ丶ノ一丶一フ
Thương Hiệt: VFBTV (女火月廿女)
Unicode: U+7DB2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: võng
Âm Nôm: võng
Âm Nhật (onyomi): モウ (mō)
Âm Nhật (kunyomi): あみ (ami)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: mong5

Tự hình 2

Dị thể 10

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

wǎng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. cái lưới
2. vu khống, lừa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lưới, chài. ◇Tô Thức 蘇軾: “Cử võng đắc ngư, cự khẩu tế lân” 舉網得魚, 巨口細鱗 (Hậu Xích Bích phú 後赤壁賦) Cất lưới được cá, miệng to vảy nhỏ.
2. (Danh) Mạng (chỉ chung cái gì kết thành từng mắt như cái lưới). ◎Như: “thù võng” 蛛網 mạng nhện.
3. (Danh) Hình dung cái để ràng buộc người và vật. ◎Như: “trần võng” 塵網 lưới trần, ý nói sự đời nó ràng buộc người như thể phải bị mắc vào lưới vậy, “văn võng” 文網 pháp luật, “thiên la địa võng” 天羅地網 lưới trời khó thoát.
4. (Danh) Hệ thống, tổ chức, bộ máy (bao trùm, phân bố như cái lưới). ◎Như: “giao thông võng” 交通網 hệ thống giao thông, “thông tấn võng” 通訊網 mạng lưới thông tin.
5. (Động) Bắt bằng lưới. ◎Như: “võng tinh đình” 網蜻蜓 bắt chuồn chuồn (bằng lưới), “võng liễu nhất điều ngư” 網了一條魚 lưới được một con cá.
6. (Động) Tìm kiếm. ◇Hán Thư 漢書: “Võng la thiên hạ dị năng chi sĩ” 網羅天下異能之士 (Vương Mãng truyện 王莽傳) Tìm khắp những bậc tài năng khác thường trong thiên hạ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lưới, chài: 魚網 Lưới bắt cá. (Ngr) Bủa vây để bắt: 天羅地網 Lưới trời khó thoát, thiên la địa võng;
② Mạng: 蜘蛛網 Mạng nhện; 電網 Mạng điện;
③ Hệ thống, mạng lưới, bộ máy: 通訊網 Hệ thống thông tin;
④ Đánh bắt bằng lưới: 網着了一條魚 Đánh được một con cá.

Từ điển Trung-Anh

(1) net
(2) network

Từ ghép 265

ān quán wǎng 安全網cā wǎng qiú 擦網球cāo miàn nèi zhì wǎng 糙面內質網cǎo gēn wǎng mín 草根網民cháng tú wǎng lù 長途網路chāo gāo sù yǐ tài wǎng lù 超高速乙太網路chāo wǎng 抄網chéng yù wǎng 城域網dǎ wǎng 打網diàn huà wǎng 電話網diàn huà wǎng lù 電話網路diàn nǎo wǎng 電腦網diàn nǎo wǎng lù 電腦網路diàn nǎo wǎng luò 電腦網絡diàn wǎng 電網diàn xìn wǎng lù 電信網路diàn zǐ wǎng luò 電子網絡dòng tài wǎng yè 動態網頁fǎ wǎng 法網fǎ wǎng huī huī , shū ér bù lòu 法網灰灰,疏而不漏fǎ wǎng nán táo 法網難逃fà wǎng 髮網fáng yóu jiàn wǎng 防油濺網fēn bù shì wǎng luò 分佈式網絡fēn xiāo wǎng luò 分銷網絡fēng wǎng 封網gāo sù wǎng luò 高速網絡gé wǎng 格網gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù 公共交換電話網路gōng lù wǎng 公路網gōng wǎng 公網gōng yòng jiāo huàn diàn huà wǎng 公用交換電話網gōng zhòng diàn xìn wǎng lù 公眾電信網路gǔ gàn wǎng lù 骨幹網路gù wǎng diàn xìn 固網電信guāng miàn nèi zhì wǎng 光面內質網guǎng bō wǎng 廣播網guǎng bō wǎng lù 廣播網路guǎng yù wǎng 廣域網guǎng yù wǎng lù 廣域網路guó jì hù lián wǎng luò 國際互聯網絡guó jì wǎng luò 國際網絡Guó jiā Diàn wǎng Gōng sī 國家電網公司Guó jiā Hù lián wǎng Xìn xī Bàn gōng shì 國家互聯網信息辦公室Hù lián wǎng 互聯網hù lián wǎng luò 互聯網絡hù lián wǎng zhàn 互聯網站jī wǎng 基網jiā zhí xíng wǎng lù 加值型網路jiǎn dān wǎng luò guǎn lǐ xié yì 簡單網絡管理協議jiàn dié wǎng 間諜網jiāng shī wǎng luò 僵屍網絡jiāo huàn wǎng lù 交換網路jiāo huàn yǐ tài wǎng luò 交換以太網絡jīng chǔ wǎng 荊楚網jīng chǔ wǎng shì 荊楚網視jú bù lián jié wǎng luò 局部連結網絡jú yù wǎng 局域網jù xì bāo bìng dú shì wǎng mó yán 巨細胞病毒視網膜炎kāi fàng shì wǎng luò 開放式網絡kuài sù yǐ tài wǎng luò 快速以太網絡lán wǎng 攔網lián wǎng 聯網lín yuān xiàn yú , bù rú tuì ér jié wǎng 臨淵羨魚,不如退而結網lìng pái huán wǎng 令牌環網liú wǎng 流網lòu wǎng yóu yú 漏網游魚lòu wǎng zhī yú 漏網之魚lǜ wǎng 濾網luó wǎng 羅網luò rù fǎ wǎng 落入法網luò wǎng 落網mén hù wǎng zhàn 門戶網站nán táo fǎ wǎng 難逃法網nèi bù wǎng 內部網nèi lián wǎng 內聯網nèi zhì wǎng 內質網pái wū dì xià zhǔ guǎn wǎng 排污地下主管網qǐ yè jiān wǎng lù 企業間網路qǐ yè nèi wǎng lù 企業內網路qíng wǎng 情網qiū tú mì wǎng 秋荼密網qiú wǎng 球網qū yù wǎng lù 區域網路qū yù wǎng lù jì shù 區域網路技術qū yù wǎng luò 區域網絡quán qiú zī xùn wǎng 全球資訊網Rén mín wǎng 人民網rù kǒu wǎng 入口網sā wǎng 撒網sā wǎng bǔ fēng 撒網捕風sān tiān dǎ yú , liǎng tiān shài wǎng 三天打魚,兩天曬網shài hēi wǎng 曬黑網shàng wǎng 上網shàng wǎng běn 上網本shēn hǎi wéi wǎng 深海圍網shén jīng wǎng 神經網shén jīng wǎng lù 神經網路shén jīng wǎng luò 神經網絡shén jīng yuán wǎng 神經元網shì wǎng mó 視網膜shù jù wǎng luò 數據網絡shù wèi wǎng lù 數位網路shù zì wǎng 數字網sī wǎng 絲網tiān luó dì wǎng 天羅地網tiān wǎng huī huī 天網恢恢tiān wǎng huī huī , shū ér bù lòu 天網恢恢,疏而不漏tiān wǎng huī huī , shū ér bù shī 天網恢恢,疏而不失tiě sī wǎng 鐵絲網tōng xìn wǎng luò 通信網絡tuō wǎng 拖網Wàn wéi Tiān luó Dì wǎng 萬維天羅地網Wàn wéi wǎng 萬維網wàn wéi wǎng lián hé tǐ 萬維網聯合體wǎng bā 網吧wǎng chóng 網蟲wǎng chūn 網蝽wǎng dài 網袋wǎng diǎn 網點wǎng diàn 網店wǎng duàn 網段wǎng gé 網格wǎng gòu 網購wǎng guān 網關wǎng guǎn 網管wǎng guǎn jiē kǒu 網管接口wǎng guǎn xì tǒng 網管系統wǎng guǎn yuán 網管員wǎng hóng 網紅wǎng jì 網際wǎng jì sè qíng 網際色情wǎng jì wǎng lù 網際網路wǎng jì wǎng luò 網際網絡wǎng jì xié dìng 網際協定wǎng jià 網架wǎng jìn 網禁wǎng kā 網咖wǎng kǎ 網卡wǎng kāi sān miàn 網開三面wǎng kāi yī miàn 網開一面wǎng kǒng 網孔wǎng liàn 網戀wǎng lù 網路wǎng lù fú wù 網路服務wǎng lù huán jìng 網路環境wǎng lù jià gòu 網路架構wǎng lù jié diǎn 網路節點wǎng lù jié diǎn jiè miàn 網路節點介面wǎng lù liàn jiē céng 網路鏈接層wǎng lù píng tái 網路平台wǎng lù tè wu 網路特務wǎng lù yìng yòng 網路應用wǎng lù zuò yè xì tǒng 網路作業系統wǎng luó 網羅wǎng luò 網絡wǎng luò cāo zuò xì tǒng 網絡操作系統wǎng luò céng 網絡層wǎng luò céng xié yì 網絡層協議wǎng luò chéng yǐn 網絡成癮wǎng luò dǎ yìn jī 網絡打印機wǎng luò guǎn lǐ 網絡管理wǎng luò guǎn lǐ xì tǒng 網絡管理系統wǎng luò guǎn lǐ yuán 網絡管理員wǎng luò guǎng gào 網絡廣告wǎng luò guī huà rén yuán 網絡規劃人員wǎng luò hóng rén 網絡紅人wǎng luò huán jìng 網絡環境wǎng luò jì shù 網絡技術wǎng luò kē jì 網絡科技wǎng luò kè 網絡客wǎng luò kōng jiān 網絡空間wǎng luò lǐ yǔ 網絡俚語wǎng luò liú lǎn qì 網絡瀏覽器wǎng luò qī zhà 網絡欺詐wǎng luò qiān yí 網絡遷移wǎng luò rì jì 網絡日記wǎng luò shè bèi 網絡設備wǎng luò shè jì 網絡設計wǎng luò tè gōng 網絡特工wǎng luò tiě lù 網絡鐵路wǎng luò xié yì 網絡協議wǎng luò yìng yòng 網絡應用wǎng luò yòng yǔ 網絡用語wǎng luò yǔ yán 網絡語言wǎng luò yǔ yīn 網絡語音wǎng luò zhí jìng 網絡直徑wǎng mín 網民wǎng mó 網模wǎng mó 網膜wǎng pán 網盤wǎng piàn 網片wǎng qiáo 網橋wǎng qiú 網球wǎng qiú chǎng 網球場wǎng qiú sài 網球賽wǎng shàng 網上wǎng shàng guǎng bō 網上廣播wǎng sháo 網杓wǎng tè 網特wǎng tōng 網通wǎng wà 網襪wǎng xiāng 網箱wǎng yǎn 網眼wǎng yè 網頁wǎng yè dì zhǐ 網頁地址wǎng yè shè jì 網頁設計wǎng yín 網銀wǎng yǐn 網癮wǎng yóu 網遊wǎng yǒu 網友wǎng yǔ 網語wǎng zhàn 網站wǎng zhǐ 網址wǎng zhì 網誌wǎng zhuàn 網賺wǎng zhuàng mài 網狀脈wǎng zhuàng pào mò 網狀泡沫wǎng zōng 網綜wéi wǎng 圍網Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài 溫布爾登網球公開賽Wēn wǎng 溫網wú wǎng gé fǎ 無網格法wú xiàn wǎng lù 無線網路xī yǐn zǐ wǎng luò 吸引子網絡xǐ yī wǎng 洗衣網xià wǎng 下網xīn wén wǎng 新聞網Xīng xíng wǎng 星型網xíng wǎng 刑網xū nǐ sī rén wǎng luò 虛擬私人網絡xū nǐ wǎng luò 虛擬網絡xū nǐ zhuān yòng wǎng luò 虛擬專用網絡yī wǎng dǎ jìn 一網打盡yí dòng tōng xìn wǎng luò 移動通信網絡Yǐ tài wǎng 以太網Yǐ tài wǎng lù 以太網路Yǐ tài wǎng luò 以太網絡yǐ tài wǎng luò duān kǒu 以太網絡端口yì zhì wǎng lù 異質網路yīn tè wǎng 因特網yīn tè wǎng lián tōng 因特網聯通yīn tè wǎng tí gōng shāng 因特網提供商yīn tè wǎng tí gòng shāng 因特網提供商Yīng tè wǎng 英特網yòng hù dào wǎng luò de jiē kǒu 用戶到網絡的接口yòng hù dào wǎng luò jiē kǒu 用戶到網絡接口yú sǐ wǎng pò 魚死網破yú wǎng 漁網yú wǎng 魚網yùn shū wǎng 運輸網zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù 整體服務數位網路zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù 整體數位服務網路zhī zhū wǎng 蜘蛛網Zhōng xīn wǎng 中新網zhū wǎng 蛛網zhǔ gàn wǎng lù 主幹網路zhǔ gàn wǎng luò 主幹網絡zhuān yòng wǎng lù 專用網路zhuì rù qíng wǎng 墜入情網zǐ wǎng 子網zǐ wǎng píng bì mǎ 子網屏蔽碼zì tóu luó wǎng 自投羅網zōng hé fú wù shù wèi wǎng luò 綜合服務數位網絡zōng hé yè wù shù zì wǎng 綜合業務數字網