Có 1 kết quả:

Wǎng luò shuǐ jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) "Internet Navy"
(2) paid Internet posters
(3) astroturfers