Có 1 kết quả:

wǎng yè dì zhǐ ㄨㄤˇ ㄜˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) webaddress
(2) URL