Có 1 kết quả:

qǐ jǐng

1/1

qǐ jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ceiling (architecture)