Có 1 kết quả:

qǐ nián

1/1

qǐ nián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young
(2) youthful