Có 1 kết quả:

qǐ xiǎng qǔ

1/1

qǐ xiǎng qǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

capriccio (music)