Có 1 kết quả:

qǐ càn

1/1

qǐ càn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enchanting
(2) gorgeous