Có 1 kết quả:

qǐ yún

1/1

qǐ yún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beautiful clouds