Có 1 kết quả:

mián lián

1/1

mián lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 綿連|绵连[mian2 lian2]