Có 1 kết quả:

mián bó ㄇㄧㄢˊ ㄅㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) my humble effort
(2) my meager contribution (humble)