Có 1 kết quả:

jǐn mì zhī wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

closely woven fabric