Có 1 kết quả:

jī ná

1/1

jī ná

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrest
(2) to seize