Có 1 kết quả:

duàn zi

1/1

duàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

satin