Có 1 kết quả:

duàn bù ㄉㄨㄢˋ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

satin